logo

reklam

" 4/B İlanları " Kategorisindeki İçerikler

 • Van Yüzüncü Yıl Üniv. Sözleşmeli Personel Alım İlanı

  Van Yüzüncü Yıl Üniv. Sözleşmeli Personel Alım İlanı

  30 Ağustos 2013 4/B İlanları

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI Üniversitemiz Dış Hekimliği Fakültesi ve Dursun Odabaş Tıp Merkezinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözl...
 • Dokuz Eylül Üniv. Sözleşmeli Personel Alım İlanı

  Dokuz Eylül Üniv. Sözleşmeli Personel Alım İlanı

  29 Ağustos 2013 4/B İlanları

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz Hastanesinde giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden (45 Hemşire) karşılanmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 'Sö...
 • Celal Bayar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

  Celal Bayar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

  24 Ağustos 2013 4/B İlanları

  T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz Hafsa Sultan Hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli P...
 • Kırıkkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

  Kırıkkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

  22 Ağustos 2013 4/B İlanları

  KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI Üniversitemiz Fakültesi Hastanesi'nde (giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı, Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi ...
 • Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

  Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

  21 Ağustos 2013 4/B İlanları

  CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz bünyesinde 96 Hemşirenin gideri özel bütçeden, diğerlerinin gideri döner sermayeden karşılanmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin E...
 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hemşire Alım İlanı

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hemşire Alım İlanı

  10 Ağustos 2013 4/B İlanları

  ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI   Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasla...
 • ÇSGB Sözleşmeli Danışma Görevlisi Alım İlanı

  ÇSGB Sözleşmeli Danışma Görevlisi Alım İlanı

  05 Ağustos 2013 4/B İlanları

  T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL SEÇME SINAVI İLANI Avrupa Komisyonu ve Türkiye arasında imzalanan Çerçeve Anlaşma ve Finansman Anlaşması kapsamında AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) insan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeninin Program Otoritesi olarak görev yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik ...
 • Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

  Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

  03 Ağustos 2013 4/B İlanları

  Marmara ÜniversitesiRektörlüğünden: 657 SAYILI DEVLETMEMURLARI KANUNUNUN DEĞİŞİK 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B)fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayı...
 • Vakıflar Genel Müd. Sözleşmeli Personel Alım İlanı

  Vakıflar Genel Müd. Sözleşmeli Personel Alım İlanı

  01 Ağustos 2013 4/B İlanları

  VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUN 4/B MADDESİ KAPSAMINDA, İSTANBUL İLİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2012 yılında yapılan KPSS lisans sınavı sonucuna göre, istanbul ilinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, aşa...
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı Sözleşmeli Çözümleyici ve Programcı Alım İlanı

  Gençlik ve Spor Bakanlığı Sözleşmeli Çözümleyici ve Programcı Alım İlanı

  24 Temmuz 2013 4/B İlanları

  T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ÇÖZÜMLEYİCİ ve PROGRAMCI ALIMI SINAV DUYURUSU 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi çerçevesinde, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2 nci maddesinin (c) bendinde belirtilen yönteme göre, Bakanlığımızda boş bulunan Programcı (5) ve Çözümley...
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

  Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

  15 Temmuz 2013 4/B İlanları

  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araşturna ve Uygulama Hastanesi Sözleşmeli Personel (Tekniker) Alım-Jlanı » Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete'de 26566 sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen hükümlere göre Üniversitemiz Hastanesinde gör...
 • Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Çözümleyici ve Bilgisayar Programcısı Alım İlanı

  Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Çözümleyici ve Bilgisayar Programcısı Alım İlanı

  15 Temmuz 2013 4/B İlanları

  T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (4\B) SÖZLEŞMELİ ÇÖZÜMLEYİCİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMCISI ALIMI SINAV DUYURUSU Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 06.06 1978 Tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların "Sınav Şartı" Başlıklı Ek...
 • Dicle Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

  Dicle Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

  11 Temmuz 2013 4/B İlanları

  DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İLAN UNVAN VE NİTELİK ADET AÇIKLAMA HEMŞİRE 7 LGİLİ ALAN LİSANS MEZUNU OLMAK HEMŞİRE 1 İLGİLİ ALAN LİSANS MEZUNU OLMAK. EN AZ 4 YİL KVC AMELİYATHANE DENEYİMİ OLMAK, DİALİZ SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK HEMŞİRE 1 İLGİLİ ALAN SAĞLİK MESLEK LİSESİ MEZUNU OLMAK, EN AZ 6 YIL BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇOCUK KLİNİĞİNDE ÇALI...
 • Boğaziçi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

  Boğaziçi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

  11 Temmuz 2013 4/B İlanları

  BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" da yer alan ek 2' nci maddeni...
 • Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

  Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

  10 Temmuz 2013 4/B İlanları

  T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, (giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanacaktır) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İl...
 • Ege Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

  Ege Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

  09 Temmuz 2013 4/B İlanları

  T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ'NE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan esaslar ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre; 657 sayılı De...
 • Yargıtay Başkanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

  Yargıtay Başkanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

  08 Temmuz 2013 4/B İlanları

  YARGITAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI Başkanlığımız Bilgi İşlem Merkezi bünyesinde, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6'ncı maddesinde ve bu maddeye dayanılarak yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uy...
 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

  08 Temmuz 2013 4/B İlanları

  ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişi...
 • Hacettepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

  Hacettepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

  05 Temmuz 2013 4/B İlanları

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete'de 26566 sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. maddesi (b| bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Hastanelerinde görevlendirilmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı |B| grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara söz...
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

  05 Temmuz 2013 4/B İlanları

  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, 4 ziraat mühendisi, 2 bilgisayar mühendisi, 1 kimya mühendisi ve 1 şehir plancısı alacak. Adaylar en geç 22/07/2013 tarihine kadar başvurmalı... T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bitkisel Ü...
 • Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

  Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

  04 Temmuz 2013 4/B İlanları

  T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültes...